Bydlení ve vnitrobloku
Bydlení ve vnitrobloku

Odpověď na téma zahušťování města zástavbou do nevyužitého vnitrobloku.

Cílem návrhu je nalézt adekvátní podobu nového bytového domu do místa, které je pevně definované stávajícími činžovními domy. Snažíme se proto nový dům mezi ostatní co nejcitlivěji usadit a přiblížit se jim jak měřítkem, tak i výrazem a prostým tvaroslovím. Sympatickou ambicí investora je vytvořit fungující městské sousedství a zkvalitnit tak celé okolní prostředí.

Nový dům, podobně jako ty stávající, pracuje s rovnou i šikmou střechou, římsou, soklem či detaily zábradlí. Motivem pootočení vůči okolním objektům je minimalizace vzájemných pohledů do oken obytných částí. Díky svému mírnému půdorysnému a výškovému posunutí působí hmota domu členitějším dojmem a je možné jí částečně vnímat jako dva objekty. Vnitřní struktura domu je racionální a umožňuje efektivní fungování s jedním komunikačním jádrem.

místo / Praha

velikost / 37 bytů (4740m2)

stavební náklady / 165mil. CZK

fáze / územní řízení

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub