Bytové domy Čtyři Dvory
Bytové domy Čtyři Dvory

Rozdělujeme blok na čtyři samostatné části, které vytváří do sebe částečně uzavřené objekty
s vlastními dvory

... Čtyři domy - čtyři dvory - jeden blok.

Klademe důraz na vytvoření neanonymního, sousedského prostředí, správné nalezení vztahů
poloveřejných a polosoukromých ploch, dobrou prostupnost územím a jeho integraci do okolí.

Zmenšující se měřítko domů směrem dovnitř bloku poskytuje pocit (polo)veřejného sousedského
prostředí, zatímco velké hmoty domů po obvodu mají jasně městský charakter.

Všechny objekty jsou na sobě nezávislé, zároveň jsou ale navrženy tak, aby na sebe reagovaly
a vhodně se doplňovaly. Navrhujeme celý blok, jehož jednotlivé části však musí dobře fungovat
i sami o sobě, aby vzniklo kvalitní prostředí již v úvodní fázi etapizované výstavby.

2. místo ve veřejné architektonické soutěži

místo / České Budějovice

rok / 2021

velikost / 20 200 m2

fáze / soutěžní návrh

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub

vizualizace / ZAN Studio