Bytový dům na sídlišti
Bytový dům na sídlišti

Parcela pro bytový dům se nachází na okraji rozlehlého sídliště v Praze - Letňanech.
Okolí utváří z jedné strany panelové domy, z druhé pak nezastavěná louka, pole a nákupní centrum.
Dům stojí na patě frekventované komunikace, bezprostředně nad křižovatkou.

Deskový objekt umístěný podél hlavní ulice navazuje na urbanismus navazující zástavby.
Okolní sídliště, které je původně ze 70. a 80. let minulého století, prochází postupnou
rekonstrukcí a nastavováním samotných domů, stejně jako zahušťováním novou výstavbou. Intenzifikace
místa je bezpochyby kladnou stránkou vývoje, laciná a hravá podoba většiny nových vstupů
do lokality již poněkud méně.

Navržený dům přináší do místa civilní podobu a solidní výraz, který odkazuje
na řádovost a rytmus fasád původních panelových domů. Díky balkónům, lodžiím a uskakování
posledního patra dostává výraz domu jemnou plasticitu.

místo / Praha - sídliště Letňany

rok / 2021

fáze / projekt pro stavební povolení

velikost / 69 bytů (6880m2)

stavební náklady / 220 mil. CZK

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub