Dům v Úhonicích
Dům v Úhonicích

Jednoduchý vesnický domek ukrývá své tajemství uvnitř.

Protáhlá silueta, šikmá střecha a klasické štíty navazují na stavby v okolí.
V interiéru je díky použití soudobých prostředků tradiční forma postavena do kontrastu s otevřeným prostorem a pocitem lehkosti.
Novostavba je určena pro bydlení staršího páru, který čeká na své víkendové hosty.
Přízemí je trvale obytné, podkroví slouží částečně na spaní a částečně jako půda.

Kruhové okno propojuje (a odděluje) svět dospělých a dětí.

místo / Úhonice, Střední Čechy

rok / 2017

velikost / 193m2

fáze / v realizaci

architekt / Jan Holub

spolupráce / Tomáš Hanus