Dům v Úhonicích
Dům v Úhonicích

Protáhlá silueta, šikmá střecha a klasické štíty jednoduchého domku navazují na okolní vesnická stavení. V interiéru je díky použití soudobých prostředků tradiční forma postavena do kontrastu s otevřeným prostorem a pocitem lehkosti.

Novostavba je určena pro bydlení staršího páru, který čeká na své víkendové hosty. Přízemí je trvale obytné, podkroví slouží na krátkodobé přespávání spaní a částečně jako půda. Kruhové okno propojuje svět dospělých a dětí.

místo / Úhonice, Střední Čechy

rok / 2017

velikost / 193m2

fáze / v realizaci

architekt / Jan Holub

spolupráce / Tomáš Hanus