Dům v zahradě
Dům v zahradě

Rodinný dům je situován na úzké podlouhlé parcele, která spolu s blízko umístěným
sousedním domem limituje možnosti zastavění.
Největší hodnotu místa představuje okolní vegetace s vysokými stromy a keři,
které dům obklopují.

Lineární uspořádání jednopodlažního domu orientuje pobytové části směrem na jih,
do intimní části zahrady. Střecha, jejíž tvarosloví přináší do jednopodlažního domu
prostorovost, pokračuje plynule vně půdorysu domu - prostory vstupu i terasy
tak díky představují pevnou součást domu.

Šedý kožich z heraklithu navazuje na okolní struktury stromů, křoví a rostlin
a stává se další přirozenou vrstvou zahrady.

místo / Praha - Dolní Počernice

rok / 2021

fáze / studie

velikost / 160m2

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub