Havlíčkovo náměstí Žatec
Havlíčkovo náměstí Žatec

Náměstí musí ve složitém kontextu nabídnout bohatou náplň samo o sobě. Mělo by být aktivním prostorem pro pobyt lidí
s akcentem na mladší generaci, proto navrhujeme pestrou škálu různých využití.

Snahou je prostor radikálně přeměnit, ale zároveň v jistém slova smyslu nechat „vše“ na svém místě a nesmazat kontinuitu, která už jednou přetrhána byla.

Zvolený přístup zachovává v místě vrstvu s jeho současným charakterem, navrací mu vrstvu s identitou částečně ztracenou a doplňuje ho o vrstvu novou.
Prolínání těchto vrstev a jejich nová interpretace je součástí návrhu a vede ke vzniku nových kontextů.
Domníváme se, že vícevýznamovost a určitá kolážovitost prostoru mu propůjčí potřebné napětí a novou energii.

místo / Žatec

rok / 2020

velikost / 35 000m2

fáze / soutěž

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub

zahradní architekt / Eliška Kusbachová