Infocentrum Petäjävesi
Infocentrum Petäjävesi

Starý kostel v Petäjävesi je jednou z nejstarších dochovaných sakrálních dřevěných staveb z období středověku.
Ačkoliv je kostel hluboko ve vnitrozemí rozlehlého Finska, daleko od všech větších měst a sídel, byl roku 1994 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO a jeho popularita stále roste.

Navrhované infocentrum je pomyslnou branou ke kostelu, ukrývá v sobě potřebné zázemí pro návštěvníky a odcloňuje plochu parkoviště.
Novostavba analogicky pracuje s tradiční sroubenou konstrukcí a stropní klenbou, která však oproti modlitebně směřuje dolů.

Jemné konstrukční a koncepční paralely mezi oběma stavbami tvoří jejich tiché pouto.

místo / Petäjävesi, Finsko

rok / 2013

velikost / 131m2

fáze / soutěž

architekt / Tomáš Hanus