Mariánské náměstí v Uherském Brodu
Mariánské náměstí v Uherském Brodu

Hlavním cílem návrhu je dnes fragmentovaný prostor co nejvíce propojit a zároveň mu nabídnout potřebnou diverzitu.
Vytváříme proto sekvenci pobytových prostorů s různou atmosférou a charakterem, propojených symbolickou linkou v povrchu náměstí.
Tento motiv protíná všechny jeho části a spolu s novou geometrií terénních zlomů a schodišť´ potvrzuje podélnou osu celého prostoru směřujícího ke kostelu.

Jednotlivé části náměstí svým pojetím přirozeně reagují na důležité okolní budovy a jejich aktivity směřující vně - do veřejného prostoru.
Nové uspořádání reflektuje významnou událost Růžencové pouti propojením předpolí kostela s náměstím i jeho celkovým zpřehledněním. Jsme však zároveň
přesvědčeni, že každodenní a všední fungování náměstí po zbytek roku je minimálně stejně důležité a v návrhu se vědomě koncentrujeme především na něj.

místo / Uherský Brod

rok / 2020

velikost / 16 500m2

fáze / soutěž

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub