Nájemní vily na Vinohradech
Nájemní vily na Vinohradech

Ověřovací studie doplnění zástavby v urbanisticky velmi hodnotné části pražských Vinohrad.

Nárožní poloha pozemku a snaha zachovat měřítko sousedních domů nás vede k návrhu dvou samostatných objektů.
Postupné odebírání hmoty směrem vzhůru oba domy dále člení, vytváří lodžie a terasy a poskytuje výhledy na různé světové strany.

Objekty jsou navrženy současně, jejich vazba na okolí je zaznamenána jen v abstraktní rovině.
Tradiční okolní zástavbu reflektuje výšková úroveň, reliéfní plasticita a střídmá barevnost fasád či sokl navazující na okolní ploty.

místo / Praha - Vinohrady

velikost / 1680m2

fáze / ověřovací studie

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub