Rekonstrukce domu Kutná Hora
Rekonstrukce domu Kutná Hora

Starý dům v historickém jádru Kutné Hory doznal během svého života četných změn. Objekt pochází z konce 19. století /původní středověký dům zcela shořel/ a prošel rozsáhlou rekonstrukcí v sedmdesátých letech 20. století, která proměnila jeho povahu.

Naším záměrem je v domě znovuobjevit jeho vrstvy a pamět´ a prolnout je s vrstvami novými tak, aby vzájemně tvořili celek. Hranici mezi starým a novým se snažíme spíše znejišť´ovat, než aby na ní bylo upozorňováno. Nové zásahy mají objektu přinést nové impulzy, které spočívají v nečekaném propojování jednotlivých prostor /staro/novými otvory.

místo / Kutná Hora

rok / 2021

velikost / 350 m2

stavební náklady / 7 mil. CZK

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub