Rekonstrukce historického domu
Rekonstrukce historického domu

Starý dům v historickém jádru Kutné Hory doznal během svého života četných změn.
Původní středověký dům zcela shořel, nahradil ho objekt z konce 19. století, který však prošel
rozsáhlou a nepříliš citlivou rekonstrukcí v sedmdesátých letech 20. století,
která dále proměnila jeho povahu.

Naším záměrem je v domě znovuobjevit jeho vrstvy a pamět´ a prolnout je s vrstvami novými tak, aby
vzájemně tvořili celek. Hranici mezi starým a novým se snažíme spíše znejišťovat, než aby na ní bylo
upozorňováno. Nové zásahy mají objektu přinést nové impulzy, které spočívají v nečekaném propojování
jednotlivých prostor /staro/novými otvory.

místo / Kutná Hora

rok / 2021

velikost / 350 m2

stavební náklady / 7 mil. CZK

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub