Rekonstrukce venkovské usedlosti
Rekonstrukce venkovské usedlosti

Spousta místa, spousta volného času a dlouhé léto.
Dvě rodiny, tři chalupy a jedna stodola.
Za ní sad.

Stávající architektonický ráz staveb - prostřední objekt je pravděpodobně nejstarší zachovalý dům ve vsi, jejich kvalita a zamýšlené rekreační využití dávají možnost vstoupit do objektů s přiměřeným množstvím změn a zachovat tak jejich původní charakter, stejně jako genius loci parcely a celého místa.

místo / Bíle Vchynice u Kladrub

rok / 2014

velikost / 237 + 224 + 262m2

fáze / studie

architekt / Jan Holub

spolupráce / Richard Zacpal