Sportovní hala Nová Paka
Sportovní hala Nová Paka

pecifická poloha mezi ušlechtilou budovou gymnázia a pragmatickým internátem představuje architektonickou výzvu. Určité napětí jsme vnímali jako příležitost přihlásit se k oběma domům drobnými analogiemi, promítnout do nové architektury více vrstev a školní areál stavbou nové tělocvičny propojit.

S ohledem na omezené rozpočtové možnosti jsme si jako hlavní cíl stanovili navrhnout maximálně racionální a ekonomickou stavbu bez rezignace na eleganci, detail a autentický výraz. Dispoziční řešení domu klade důraz na přehlednost, intuitivnost a otevřenost.

Okolí je stejně důležité jako hala samotná - prostory zázemí, tělocvičny i lezecké stěny proto přímo komunikují s exteriérem, který obohacují o dění probíhající uvnitř domu.

4. místo ve veřejné architektonické soutěži (odměna)

místo / Nová Paka

velikost / 2680m2

stavební náklady / 80mil. CZK

fáze / soutěžní návrh

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub