Svatební síň pro Prahu 5
Svatební síň pro Prahu 5

Vzhledem k umístění objektu přímo v parku je nasnadě, že se nabízí téma maximálního otevření a propojení stavby s přírodou. Park je ovšem prostor svrchovaně veřejný a svatba naopak obřadem soukromým. Dlouze a opakovaně jsme uvažovali, jak tyto dva částečně proti sobě jdoucí momenty správně prolnout. Východiskem se nám stala navržená koncepce - dům jsme uspořádali tak, aby všichni jeho návštěvníci ve „vnějším kruhu“ měli maximální kontakt s okolím a zároveň se při samotném obřadu ve „vnitřním kruhu“ mohli cítit dostatečně soukromě a koncentrovaně na samotný akt svatby.
Obřadní sál ukrytý v nitru budovy představuje převýšený prostor, který nabízí nepřímý kontakt s parkem v podobě pohledu do korun jeho stromů.

3. místo ve veřejné architektonické soutěži

místo / Praha 5

rok / 2022

velikost / 707 m2

fáze / soutěžní návrh

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub