Územní studie Kojetice
Územní studie Kojetice

Návrh parcelace nové zástavby drobné obce nacházející se poblíž Prahy.

Území je přirozeně rozděleno na dvě části potokem, který představuje největší přírodní hodnotu v lokalitě. Kolem něj proto orientujeme veřejný prostor s parkem a dalšími drobnými místy, která nabízí možnosti k setkávání sousedů a společenému trávení času. Další přírodní prveky pak představují protihlukový val na západní straně a z jihu navazující lužní les.

Návrh pracuje s /polo/řadovou zástavbou, drobnějšími hlubokými parcelami a předzahrádkami, které oživují uliční profil. Rodinné domy jsou doplněny o dvě důležité veřejné služby, které dnes v obci chybí - domov pro seniory a mateřskou školu. Ty jsou tak umístěny logicky co nejblíže návsi, aby byly dobře dostupné pro všechny občany obce. Návrh předjímá i další možný budoucí rozvoj, na který je prostorově a dopravně připraven.

místo / Kojetice u Prahy

rok / 2019

velikost / 7,2ha, 54 rodinných domů

fáze / studie

architekt / Tomáš Hanus, Jan Holub